Vítejte na stránkách Sboru Bratrské jednoty baptistů v Ostravě

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.

  

Bible, Janovo evangelium, 3. kapilola, 16-17: ...Český studijní překlad......Bible21 .... Ekumenický překlad


 Kdo je Syn ?